Wat kan wel?

We kijken terug op bijna twee jaar waarin corona ons in de houdgreep had. Helaas is het nog niet voorbij. Sterker nog: nu ik dit schrijf zijn veel ondernemers noodgedwongen thuis of werken in aangepaste vorm, maar elk van hen is aan het nadenken over ‘hoe verder’. De harde lockdown roept vragen op omdat de […]